Trias energetica

De 'trias energetica' beschrijft de richtlijnen voor een energie-efficiënt project. Het strategische groenewarmteproject in Doel zal hier volledig aan beantwoorden.

 

1. Beperk het energieverbruik

 

Vooraleer aan te sluiten op ECLUSE, wekte elk bedrijf apart de energie op die het nodig heeft om de processen te doen draaien. Mét de komst van ECLUSE produceert één installatie -die van Indaver & SLECO- de stoom en nemen de bedrijven stoom af volgens hun behoeften. De stoom die niet wordt afgenomen, wordt in een turbine omgezet in elektriciteit. De onmiddellijke valorisatie van de stoom in plaats van deze om te zetten in elektriciteit, resulteert in een primaire energiebesparing.

 

2. Gebruik duurzame energiebronnen

 

Voorheen draaide elk van de deelnemende bedrijven op 100% grijze energie, gas. Nu gebruiken de bedrijven de stoom die Indaver en SLECO opwekken uit afvalverbranding. Omdat bijna de helft van het afval dat hier verwerkt wordt bio-organisch is, is de helft van de herwonnen energie dus hernieuwbaar.

 

3. Gebruik eindige energiebronnen efficiënt

 

Voor de komst van ECLUSE, werd 20 tot 40% van de inputenergie van het afval hergebruikt door de omzetting in elektriciteit. Dankzij ECLUSE wordt een hoger rendement gerealiseerd: 80 tot 90% van de inputenergie wordt nu hergebruikt via de directe levering van stoom. De stoom wordt opgewekt met grootschalige, energie-efficiënte installaties. Er is weinig verlies tijdens het transport door de goede isolatie van het netwerk en het gebruik van oververhitte stoom op hoge druk en temperatuur.