Doortastend beleid

De Vlaamse regering voert een doortastend beleid om het aandeel van groene warmte in de hernieuwbare energievoorziening in Vlaanderen te vergroten. In 2011 lanceerde zij haar 'Actieplan Groene Warmte', dat in 2013 nog werd aangescherpt met de maatregel om industriële bedrijven strategische ecologiesteun te geven voor warmtenetten. De Vlaamse regering wil het potentieel voor groene warmte in Vlaanderen ten volle benutten en steunt initiatieven voor deze sector.

Veel potentieel in groene warmte

Eind 2013 bedroeg het hernieuwbare aandeel in de energievoorziening in Vlaanderen 5,5%. Het aandeel van groene warmte is 4,5%. Volgens studies van VITO kan groene warmte tegen 2020 een derde tot de helft van de Belgische doelstelling van 13% voor hernieuwbare energie invullen. Vooral met grote industriële toepassingen zijn er nog heel wat mogelijkheden. Groene warmte uit productieprocessen zoals afvalverbranding is er daar een van.