Waste to energy

Op de vestiging in Doel bevinden zich een aantal installatie die hoofdzakelijk niet-gevaarlijke afvalstoffen verwerken. Hun omvang en capaciteit maken dat dit een vestiging van wereldschaal is. Het gaat om

  • 3 roosterovens;
  • 3 wervelbedovens;
  • een voorbehandelingsinstallatie voor energierijk afval;
  • een verwerkingscentrum voor lampen en ander kwikhoudend afval;
  • een asbehandelingsinstallatie;
  • een dispatchhal;
  • een deponie categorie 2;
  • een deponie categorie 1

Vestiging Doel:  stoom en stroom voor 170.000 gezinnen

De grootste en belangrijkste installaties zijn de drie roosterovens van Indaver en de drie wervelbedovens van SLECO. Samen verwerken zij meer dan één miljoen ton afval per jaar. Het gaat om huishoudelijk afval, vergelijkbaar bedrijfsafval en slib. Voorheen werd de stoom die vrijkomt tijdens de verbranding, via drie turbines omgezet in elektriciteit en op het elektriciteitsnet geplaatst. Dit was voldonde voor de energiebehoeften van 170.000 huishoudens. Slechts een deel van de stoom werd rechstreeks geleverd aan buurbedrijf Ineos Phenol. Vandaag wordt de geproduceerde stoom in de eerste plaats aan het ELCUSE-netwerk gevoed om aan de stoombehoeften van naburige bedrijven te voldoen. Wat niet wordt afgenomen van het ECLUSE-netwerk, wordt omgezet tot elektriciteit.

Omdat bijna de helft van het afval dat verwerkt wordt in deze installaties bio-organisch is, wordt de helft van de herwonnen energie beschouwd als hernieuwbaar.