Maximale recuperatie van energie en materialen

In drie roosterovens verwerkt Indaver de niet-recycleerbare fractie van het niet-gevaarlijk huishoudelijk afval en vergelijkbaar bedrijfsafval aan temperaturen van meer dan 900 °C.

 

Energierecuperatie

Het proces is gericht op een maximale terugwinning van materialen en energie. De thermische verwerkingsinstallatie is uitgerust met een uitgebreide rookgasreiniging. De energie aanwezig in de warme rookgassen wordt gerecupereerd in de energierecuperatie bestaande uit de stoomketel en het stoom-condensaatnet. De stoomketel is opgebouwd uit een enorm groot aantal buizen gevuld met water. De warme rookgassen worden doorheen de stoomketel geleid en warmen zo het ketelwater op dat omgezet wordt in stoom.

De stoom wordt gevoed aan ECLUSE om aan de stoombehoeften van omliggende bedrijven te voldoen. De overige stoom wordt in een stoomturbine omgezet tot  elektriciteit. Deze wordt geleverd aan het elektriciteitsnet.

Materiaalrecuperatie

Naast energie recupereert Indaver ook de materialen uit het afval zoveel mogelijk. In een asbehandelingsinstallatie op de site worden de volgende materialen gerecupereerd:

  • Metalen: zowel ferro- als non-ferro metalen (ijzer, aluminium, ...) vinden een toepassing via de schrootindustrie
  • Granulaten: worden in de bouwsector gebruikt, onder meer voor onderfunderingswerken van wegen en andere constructies
  • Zandfractie: wordt gebruikt voor bouw- of stabiliteitstoepassingen op stortplaatsen.

Uitgebreide rookgasreiniging

Wanneer het afval verbrand is en de warmte uit de rookgassen gerecupereerd, moeten de rookgassen gezuiverd worden. De rookgaswassing bestaat uit een half-natte reiniging en een natte wassing. In de half-natte reiniging worden de rookgassen in de sproeidroger verder afgekoeld naar 160 °C met behulp van water afkomstig van de nageschakelde natte wassing en worden zouten en stofdeeltjes in de mouwenfilter verwijderd uit de rookgasstroom. Tevens wordt actieve kool gedoseerd. Dioxines en zware metalen worden geadsorbeerd in de poriën van de actieve kool, die net zoals de zouten en de stofdeeltjes in de mouwenfilter gevangen worden. In de natte wassing worden de rookgassen gekoeld tot ca. 60 °C en worden deze door beregening op verschillende niveaus intensief gewassen. Door het toevoegen van hulpstoffen (kalk en kalksteen) worden aanwezige verontreinigingen omgezet tot onschadelijke restproducten zoals gips. Aangezien het water afkomstig van de natte wassing hergebruikt wordt in de half-natte reiniging, is de installatie afvalwatervrij. Er wordt dus geen water geloosd!