Maximale terugwinning van energie en materialen

In drie wervelbedovens verwerkt SLECO niet-gevaarlijk bedrijfsafval, industrieel waterzuiveringsslib en slib uit waterzuiveringsslib. Het verbrandingsproces vindt plaats in een sterk wervelend zandbed bij een temperatuur van minimum 850 °C.

 

Energieterugwinning

Van bij het ontwerp van de wervelbedinstallatie was rationeel energiebeheer een aandachtspunt. De ovens zijn daarom zo gebouwd dat ze efficiënt energie recupereren. De warmte afkomstig van de thermische verwerking wordt gerecupereerd in een verticale stoomketel. De geproduceerde stoom wordt gevoed aan het stoomnetwerk ECLUSE en geleverd aan omliggende bedrijven. De overige stoom wordt in een turbine-generator omgezet in elektriciteit, die aan het openbaar elekticiteitsnet geleverd wordt.

Uitgebreide rookgasreiniging

De rookgassen worden intensief gereinigd om aan de strenge emissievoorwaarden te voldoen. Elektrofilters verwijderen de vliegassen. In de Circocleanreactor wordt enerzijds kalk geïnjecteerd voor de captatie van Cl- en S-componenten en anderzijds bruinkool voor de verwijdering van zware metalen en dioxines. De mouwenfilters scheiden vaste deeltjes af. De rookgaszuiveringsresidu's worden, indien nodig, eerst gesolidificeerd en vervolgens gestort op een deponie klasse 1. Een laatste stap in de rookgasreiniging is de verwijdering van de rest van de Cl- en S-componenten via natte wassers. Een continue monitoring van de emissies garandeert dat de gezuiverde rookgassen die de schoorsteen verlaten, steeds voldoen aan de strengste milieunormen.

Waardevolle grondstoffen

De voorbehandelingsinstallatie van de wervelbedoven verwijdert de metaalfractie in het aangeleverde afval op voorhand. Deze schrootfractie wordt in de voorbehandelingsinstallatie voor energierijk afval gereinigd om opnieuw gebruikt te worden.